Vi søker tillitsvalgte

Publisert: 16/09/2022

Vi ser etter nye kandidater til bankens styre og forstanderskap.

Forstanderskapet er det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og beslutter eventuelle sammenslåinger med andre sparebanker. Forstanderskapet velges av og blant bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte. I tillegg kan det utpekes en offentlig representant.

Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken.

Valgmøtene er i februar og mars, men valgkomiteens arbeid pågår gjennom hele året. Derfor ber vi allerede nå om forslag til medlemmer til styre og forstanderskap med en kort begrunnelse om hvorfor du mener at han eller hun er egnet for denne oppgaven.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomiteen v/Stian Torstenson på e-post stian@cultura.no senest innen 31. desember 2022, men gjerne før.