Daglig leder

Publisert: 19/09/2022

Det er en glede å meddele at Jannike Østervold (66) er fast ansatt som daglig leder/banksjef i Cultura Sparebank fra 16. september d.å.

Hun har vært konstituert daglig leder fra 1. mars 2022.

Jannike Østervold har arbeidet i Cultura siden 1998, og er godt kjent blant bankens ansatte, kunder og andre kontakter. Hun var assisterende banksjef frem til Kristine Falkgårds avgang, da hun ble engasjert som konstituert banksjef. De siste årene har Jannike arbeidet med utvikling av bankens IT-løsninger og kvalitetssikret bankens viktige utadrettede kommunikasjonsarbeid, blant annet i tidsskriftet «Pengevirke».  Jannike har Culturas verdigrunnlag i ryggraden.

Jannike Østervold er utdannet bankøkonom og samfunnsøkonom, med informatikk i tillegg. Hun har ledererfaring fra bank og IT, og har tidligere jobbet med utredning og forskning.

Styret i Cultura Sparebank er svært glad for at Jannike har takket ja til å lede banken ut av krevende år med pandemi, og i en fase med store utviklingsprosjekter. Hun er en trygg, engasjert og driftig leder med stor tillit hos de ansatte.

16.09.22,

Maria Bjune, styreleder.