Nye avtalevilkår for BankID

Publisert: 07/11/2022

Dersom du har BankID fra Cultura Bank, har du fått melding om nye avtalevilkår i nettbanken.

De fleste endringene vil ikke få betydning for deg som bruker av BankID. Her er en oversikt over endringene som er gjort i avtalen og hvordan de påvirker deg.

Avtalen er gjennomgått av Forbrukertilsynet.

Hva er de vesentligste punktene som endres?

Pliktregler

  • Bestemmelser om hvordan du skal bruke, oppbevare og håndtere din BankID for å unngå misbruk er konkretisert og tydeliggjort.

Ansvarsregler

  • Ansvar etter finansavtaleloven om uautoriserte betalingstransaksjoner er presisert og tilpasset ny finansavtalelov
  • Ansvar ved finansielle avtaler signert med BankID som elektronisk signatur etter ny finansavtalelov er innarbeidet i avtalen

Opphevede bestemmelser

  • Bestemmelser som var utdaterte eller ikke lenger relevante er tatt ut av avtalen. Dette har ikke betydning for deg som kunde.

Sperreregler

  • Det er presisert at banken din kan sperre BankID dersom de har mistanke om brudd på avtalens forpliktelser eller mistanke om uberettiget bruk

Oppsigelsesregler

  • Bankens rett til oppsigelse som følge av at kunden ikke lenger kan oppfylle avtalevilkårene er presisert. Banken kan si opp avtalen dersom den har rimelig grunn til å mistenke at kunden ikke lenger kan oppfylle avtalevilkårene.

Personvern

Les hele avtalen