Vi inngår samarbeidsavtale med LOKALBANK

Banksjef i Cultura Bank, Jannike Østervold

Publisert: 20/03/2023

Cultura Bank har inngått en avtale om samarbeid med LOKALBANK Alliansen. Den omfatter kompetanseutveksling og samarbeid om innkjøp, og omtales som fruktbar for begge parter.

Daglig leder i Cultura Bank Jannike Østervold ser spennende muligheter i det nye samarbeidet:

– Ved å samarbeide med LOKALBANK får vi tilgang på et solid kompetansemiljø. Det vil gjøre oss mer robuste og effektive, og det er ingen tvil om at det er en fordel å være mange når man forhandler innkjøpsavtaler med leverandører.

Frigjør ressurser

Østervold forteller at det til tider kan være utfordrende å være en liten og selvstendig sparebank:

– Du skal ha kompetanse på mange områder, og kravene er stadig i endring. Nå får våre fagansvarlige flere å diskutere og løse problemstillinger med. Gjennom samarbeidet med LOKALBANK får vi effektivisert deler av driften, og det vil frigjøre mer ressurser til vår kjernevirksomhet: Utlån til samfunnsnyttige formål.

Fruktbar for begge parter

Administrerende direktør Bent R. Eidem i LB Selskapet AS

Administrerende direktør Bent R. Eidem i LB Selskapet AS

LB Selskapet AS har inngått avtalen med Cultura Bank på vegne av LOKALBANK Alliansen. Administrerende direktør Bent R. Eidem i LB Selskapet AS ønsker Cultura Bank velkommen som samarbeidspartner og kunde:

– Cultura Banks verdigrunnlag og formål harmonerer med våre bankers grunnleggende verdier som samfunnsinstitusjoner, og vi mener en kompetanseutveksling vil være fruktbar for begge parter.

LOKALBANK Alliansen består av 10 selvstendige sparebanker lokalisert i Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms.

KONTAKTPERSONER

Banksjef Jannike Østervold i Cultura Sparebank, 22 99 51 97, joe@cultura.no

Administrerende direktør Bent R. Eidem i LB Selskapet AS, 905 95172, bre@lokalbank.no