Cultura Bank på KÅKÅnomics

Publisert: 24/10/2023

Hvordan kan bankpenger bidra til å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden?

Det spørsmålet stilles lørdag 28. oktober.

Organisasjonen GABV (Global Alliance for Banking on Values) er en global samling av banker som ikke prioriterer maksimal avkastning til eiere eller innskytere, men ser i stedet på pengenes virkninger i samfunnet.

Fra Norge deltar Cultura Bank i dette samarbeidet. Det tok 10 år å få godkjent denne banken i Norge, fordi myndighetene ikke visste helt hvordan de skulle forholde seg til en bank som ikke hadde høyeste mulig profitt som målsetting. Men Cultura Bank har nå eksistert i Norge i over 25 år, og har deltatt aktivt i flere ulike samarbeid med banker med samme hovedmålsetting. Men hva driver slike banker med, og hvilke grunnleggende tanker om økonomi hadde de som startet de som startet Cultura Bank?

Innledning ved Arne Øgaard. Han var med å starte Cultura Bank i 1997, var den første lederen i forstanderskapet og har også sittet i bankens styre. Fra 1999 har han vært redaktør i bankens tidsskrift Pengevirke.

I panelet

  • Siren Sundland, Konserndirektør Strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest
  • Andrea Thorup, Sekretariatsleder i den danske foreningen Gode Penge og tilknyttet Rethinking Economics

Ordstyrer:
Einar Kleppe Holthe,
bærekraftsøkonom, grunnlegger og leder av Natural State AS og forfatter i Kyoto Manifesto, grunnlegger av Fuglen m.m.

🔔28.oktober, 12:30-13:30
📍Søregata 22, Stavanger

Les mer og bestill billetter på KÅKÅnomics nettsider

Sees vi der?