Hvem skal styre banken?

Publisert: 20/06/2017

Vi vil ha din mening. Hvem synes du skal være medlemmer i bankens styre og forstanderskap?

Cultura Banks styre velges av bankens innskytere og eierne av bankens egenkapitalbevis gjennom et forstanderskap med ni medlemmer. Styret har syv medlemmer. Det er jevnlig behov for nye medlemmer både til styre og forstanderskap. Valgmøtene er i februar og mars, men valgkomiteens arbeid pågår gjennom hele året. Derfor ber vi allerede nå om forslag til medlemmer til styre og forstanderskap med en kort begrunnelse om hvorfor du mener at han eller hun som du foreslår er egnet for denne oppgaven. Fristen for å sende inn forslag er 1.november 2017. Innspill kan sendes på e-post til valgkomiteen ved Rune Horne, eller pr. brev til Cultura Bank v/ Rune Horne.