Stiftelsen Alm Østre

Gårdsbygninger på Alm Østre

Alm Østre er en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge, drevet av en gjeng entusiastiske unge bønder. Gården Alm Østre har vært drevet og eiet av Trygve Sund siden 1967, og den ble tidlig lagt om til biologisk dynamisk drift.

I 2009 ble stiftelsen Alm Østre opprettet, med det formål å overta eierskapet til gården. Stiftelsen skal foruten å drive gården også drive forskning, opplysning og veiledning i biologisk dynamisk landbruk og spre kunnskap om ernæring og forvaltning av naturressurser i en helhetlig sammenheng.

Gården gir arbeid for inntil 3 forpakterfamilier, og de mottar også praktikanter. Det produseres hovedsakelig grønnsaker og melk, foruten noe korn, kjøtt og egg. Produktene selges blant annet via gårdsbutikk og en abonnementsordning for Hamar-/Stange, Gjøvik og Lillehammer området.