Bellona

Frederic Hauge, Stifter av Miljøstiftelsen Bellona

Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Cultura Bank bidrar med hjelp til finansiering.

Miljøorganisasjonen Bellona arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige, og Bellonas varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for miljø- og klimaarbeidet.

Miljøbevegelsens tidligere leder, Frederic Hauge, sier følgende om Cultura Bank:

“Bellona kjemper en viktig kamp for miljøet. I en hektisk hverdag er vi helt avhengige av den gode kontakten og forståelsen som vi møter i Cultura Bank.

Det er vanskelig å finne aktører i finansverdenen som er i stand til å forstå hvordan det er å drive en ideell- og kompromissløs organisasjon som vår. Når banken også har et så viktig og godt verdigrunnlag som Cultura Bank, er dette veldig positivt for oss. Vi skulle ønske at flere aktører i samfunnet skapte slike etiske handlingsrom”