Camphill Landsbystiftelse i Norge

Beboere ved Vidaråsen landsby. Foto: Gro Midttun
Beboere ved Vidaråsen landsby. Foto: Gro Midttun

Camphill-landsbyene kombinerer omsorg, kollektive boformer, økologi, samarbeid og helhetstenkning. Psykisk utviklingshemmede får et bo- og arbeidsfellesskap der de er fullt integrert i landsbyens liv på sine egne premisser.

LGutt og hestandsbystiftelsen, Camphilllandsbyene i Norge, bruker Cultura Bank og var også med på å stifte banken i 1997.

Bildene på denne siden er henta fra boka Vidaråsen – Livet i en Camphill landsby og er tatt av fotografen Gro Midttun  gjennom mer enn tre år med korte og lengre opphold på Vidaråsen landsby.

Gunn lager vaflerRundt 150 mennesker bor, jobber og lever på Vidaråsen. Av disse har drøyt 60 ulike former for det som utenfor landsbyen kalles psykisk utviklingshemming. I landsbyen er de landsbyboere – med meningsfylte jobber, en rekke kulturaktiviteter, ansvar også hjemme i de store familiehusene, og et unikt fellesskap.

Les også artikkel om Camphills 50-års jubileum

12_Fritid_Bocchia