Fokhol Gård

Ku på Fokhol gård

Fokhol gård i Stange er en av de største økologisk drevne gårdene i landet.

Den er organisert som en allmennyttig stiftelse og driver allsidig biologisk-dynamisk jordbruk i stor skala, i tillegg til forsøks- og utviklingsarbeid. De tilbyr også praktisk og teoretisk opplæring i biolgiskdynamisk/ økologisk jordbruk for praktikanter. Oppholdet kan vare fra noen måneder om sommeren til 1–2 år.

Drifta er allsidig med melk- og kjøttproduksjon, korn til mat og fôr, gras- og beitevekster, grønnsaker og poteter. Den traktorbaserte drifta suppleres av arbeidshester som brukes til spesielle oppgaver.