Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har eksistert siden 1975 og driver tre sentre i Norge. Banken har gitt lån til bygging av tempel.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn har hovedsete på Karma Tashi Ling buddhistsenter på Bjørndal. Organisasjonen eier også et retreat- og kurssenter i Ski: Karma Shedrup Ling retreatsenter, og siden februar 2008 disponerer de også et meditasjonssenter i byen: Paramita meditasjonssenter som har to meditasjonsrom, bokhandelen Buddha bok & bilde og kafé.

Tempelet er et sted for meditasjon, seremonier og undervisning. Tempelet ble ferdig i 2015.

KTLBS er også en selvstendig organisasjon under paraplyorganisasjonen Buddhistforbundet, som er et registrert trossamfunn i Norge.

Medlemmene bidrar hvert år med et omfattende frivillig arbeid i kurs, arrangementer og salgsvirksomhet, samt i oppgradering og vedlikehold av eiendom på dugnadsbasis.

(Kilde: KTLBS)