Miljøbolig i grindverk

Mike Paul Klaus Rackwitz er tømrer og har bygget sin egen miljøbolig i grindverk.

Grindverk er en gammel teknikk der de bærende elementene, grinder, består av to staver forbundet med en tverrbjelke og skråband. Spiker benyttes ikke.

Som isolasjonsmateriale benyttes isofiber fra resirkulert papir. Trevirket har lokal opprinnelse og er tilvirket på lokalt sagverk.Det er også valgt miljøvennlige løsninger for oppvarming.