Ndesign

Per-Christian Norborg driver som møbelsnekker på Torbjørns Næringspark på Grynerløkka i Oslo og har startet firmaet Ndesign. Han deler lokale med Lars Terjesen som også er møbelsnekker og Culturakunde.

Per-Christian Norborg er utdannet biolog, men synes det ble for mye stillesitting i jobben på Zoologisk museum og driver nå isteden som møbelsnekker på heltid.