Torbjørns Næringspark

En gruppe håndverkere og kunstnere på Grünerløkka i Oslo har fått lån til å overta gården de tidligere leide lokaler i. Her finnes også møbelsnekker, billedkunstnere, glasskunstner, felemaker og utøvere innen arkitektur og design.

Bygården Markveien 30 på Grünerløkka består av flere bygninger med en kombinasjon av boliger og næringslokaler.

I næringslokalene fikk flere forskjellige håndverkstradisjoner i mange år leve under gunstige (leie)vilkår. I forbindelse med tidligere eiers død og arvingenes salg av eiendommen til en eiendomsutvikler, stod miljøet i fare for å smuldre opp. Dette ble forhindret ved at beboerne opprettet et borettslag slik at kommunen kunne utøve sin forkjøpsrett til boligdelen av Markveien 30 og ved at brukerne av næringslokalene solidarisk stod sammen i et sameie i kjøpsøyeblikket.

Flere av kunstnerne og håndverkerne fikk lån i Cultura Bank for å finansiere kjøpet.