Kundeerklæringsskjema bedrift – utfylling for hånd

Hvis du ikke får åpnet kundeerklæringsskjemaet kan du i stedet laste ned skjema for utfylling for hånd. Skjemaet må skrives ut, scannes og sendes som nettbankmelding. Alternativt kan det sendes inn per post.

Veiledning for skjema

Følgende punkter på skjemaet er ikke relevante og skal ikke fylles ut:

  • Tidligere bankforbindelse
  • Selskapets behov for finansieringsprodukter
  • Selskapets behov for forsikringsprodukter
  • Produkter og tjenester som ønskes opprettet

Ta kontakt hvis du trenger hjelp eller ønsker skjemaet tilsendt i posten.