Kundeerklæringsskjema bedrift – utfylling for hånd

Hvis du ikke får åpnet kundeerklæringsskjemaet kan du i stedet laste ned skjema for utfylling for hånd. Skjemaet må skrives ut, scannes og sendes som nettbankmelding. Alternativt kan det sendes inn per post.

Merk at noen bedrifter skal sende inn vedtekter og stiftelsesdokumenter eller andre tilleggsdokumenter i tillegg til utfylt kundeerklæringsskjema. Se veiledning for skjema under.

Veiledning for skjema

Ta kontakt hvis du trenger hjelp eller ønsker skjemaet tilsendt i posten.