Hopp til innhold

Forstanderskapet

Forstanderskapet

Her finner du oversikt over medlemmer av forstanderskap i Cultura Bank.

Det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, er forstanderskapet, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og beslutter eventuelle sammenslåinger med andre sparebanker.

Forstanderskapet velges av bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte. I tillegg kan det utpekes en offentlig representant. Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken.

Oppdatert 28.03.2024

Navn

Funksjon

Repr. for (velges av)

Frank Schmiemann Leder Egenkapitalbeviseierne
Holger Schlaupitz Nestleder Egenkapitalbeviseierne
Lars Hektoen Medlem Innskytere
Ove Jakobsen Medlem Innskytere
Petter Johan Holm Medlem Innskytere
Michael Lommertz Medlem Innskytere
Trygve Jæger Medlem Innskytere
Svanhild Sørensen Vara Innskytere
Ninon Onarheim Medlem Egenkapitalbeviseierne
Jarle Vaage Medlem Egenkapitalbeviseierne
Morten Skogly Vara Egenkapitalbeviseierne
Bjarne Hjertholm Medlem Ansatte
Hedda Kristoffersen Medlem Ansatte
Andreas Haugerud Medlem Ansatte
Stian Torstenson Vara Ansatte