Hopp til innhold

Prosjekter som har fått støtte

Gavefondet har blant annet gitt støtte til forskningsarbeider, seminarer, bokutgivelser, kunstprosjekter, samt støtte til enkelttiltak innenfor økologisk landbruk.

Gavefondet har også hjulpet til med å samle inn midler til spesielle prosjekter, som for eksempel frikjøp av landbruksjord.

Her er oversikt over prosjekter som har fått støtte de siste år: