Hopp til innhold

Andre etiske banker

Over hele verden er det banker og finansieringsinstitusjoner som jobber utifra de samme prinsippene som Cultura Bank. Det finnes også flere organisasjoner som skaper nettverk og samarbeid mellom de ulike institusjonene.

Skandinavia

Merkur Andelskasse Dansk pengeinstitutt med avdelinger i Ålborg, Århus og København. Samarbeider med Cultura Bank om tidsskriftet “Pengevirke” og om større låneprosjekter.
Ekobanken Ekobanken er en svensk medlemsbank som gir lån till sosiale, økologiske og kulturelle projekter. Også enkeltpersoner kan få lån i Ekobanken. Som kunde i Ekobanken kan du dessuten være med og påvirke utlånsformålene.

 Europa

Triodos Triodos er en av Europas ledende etiske banker. Banken ble grunnlagt i Nederland i 1980, og har også avdelinger andre steder i Europa.
La Nef Frankrike
Crédit Coopératif Frankrike
Freie Gemeinschaftsbank BCL Tyskland
GLS Gemeinschaftsbank eG Tyskland
Banca Etica Italia
Alternative Bank Schweiz AG Sveits
Charity Bank UK
Utenfor Europa
Prometheus New Zealand
Bankosol Bolivia
BRAC Microfinance Programme & BRAC Bank Bangladesh
Mibanco, Banco de la Microempresa Peru
New Resource Bank USA
OneCalifornia Bank USA
Vancity Canada
XacBank Mongolia

 

 

 

Internasjonale organisasjoner