Valgkomiteens innstilling 2024

Egenkapitalbeviseiere

Ved årets valg står Holger Schlaupitz på valg. Valgkomiteens innstilling er at Holger Schlaupitz gjenvelges som fast medlem i Forstanderskapet som representant for egenkapitalbeviseierne.

Som representant for egenkapitalbeviseierne og som nestleder i forstanderskapet innstilles:

Holger Schlaupitz.
Født 1973. Bosatt i Oslo. Har jobbet mange år i Naturvernforbundet og er nå fagsjef og Avdelingsleder for natur og klima. Holger har en cand. mag.-grad med mellomfag i statsvitenskap, foruten årsenheter/grunnfag i miljøkunnskap og sosialøkonomi samt transportfaglige eksamener.

Innskytere

Ved årets valg står Idun Leinaas på valg. Elisabeth Tollisen er ikke på valg, men da hun har flyttet til utlandet, og ikke lengre er innskyter, bør det velges en ny representant. Valgkomiteens innstilling er at Petter Johan Holm Stanghov og Trygve Jæger velges som faste medlemmer i forstanderskapet som representanter for innskyterne.

Som representant for innskyterne innstilles:

Petter Johan Holm Stanghov
Født i 1958. Gift, 4 voksne barn. Bosatt i Onsøy, Fredrikstad. Utdannet agronom, med landbruksskole og fagbrev i Biologisk- Dynamisk Landbruk fra Tyskland. MBA i Økologisk Økonomi, kretsløpsøkonomi fra HHS, Nord Universitet, Bodø. Jobbet som melkeprodusent i 18 år, deretter ansatt i 18 år som kvalitetsrevisor/teamleder i Debio. AFP siden 2020.

Trygve Jæger
Født 1954. Bosatt i Son, Vestby. Sitter i dag som driftskoordinator i Hardangerakademiet, nordisk senter for fred, utvikling og miljø. Ingen utdannelse utover Examen artium, pluss diverse salgs-, handels- og administrasjonskurs gjennom, stort sett selvstendig, yrkesaktivitet innen forsikring og finanssalg. Senest i 2007 – 2014 med markedsaktivitet for Tryg forsikring. Sitter i diverse styrer i foreninger og aksjeselskap.