Hopp til innhold

Etableringslån

Det å skulle overta eller kjøpe et gårdsbruk innebærer både forandringer og økonomiske forpliktelser. Etableringslån er for deg som er under 45 år og som er i ferd med å etablere deg som gårdbruker på konsesjonspliktig eiendom (førstegangskjøp, eller generasjonsskifte).