Hopp til innhold

Depositumskonto

Ved leie av leilighet eller bolig er det vanlig å deponere et depositum som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet o.l. På en depositumskonto står det deponerte beløpet sperret i hele leieperioden.

Depositumskontoen opprettes i leietakers navn, med utleier som fullmaktshaver. Kostnaden ved opprettelse av depositumskonto fremgår av bankens prisliste. Dette gebyret belastes utleier og trekkes fra den kontoen som husleien skal betales inn på.

NB! Det er en forutsetning at utleier har en konto i Cultura Bank, hvor husleien betales inn. Dette skal også fremgå i husleiekontrakten. Utleier skal ha hatt et aktivt kundeforhold i banken i minst 6 måneder før opprettelse av depositumskonto.

Kontakt oss for å opprette depositumskonto

Prisliste