Hopp til innhold

Slik vurderer vi en miljøbolig

Hvordan vurderer Cultura Bank en miljøbolig?

Kriterier og poengberegning er utarbeidet ved hjelp av arkitekter og fagkonsulenter. Om boligen kvalifiseres som miljøbolig gjøres blant annet på grunnlag av utfylt Egenerklæring for miljøboliglån.

Hva kjennetegner en miljøbolig?

En miljøbolig er en bolig som reduserer boligens miljøbelastninger og klimagassutslipp over boligens livssyklus. Det vektlegges også at boligen ikke skal passivisere menneskene i den grad at tekniske innretninger overtar for menneskelig adferd, motivasjon eller kompetanse.

Miljøkriteriene er delt inn i 5 kategorier: