Hopp til innhold

Boligers miljøpåvirkning i et tidsperspektiv

Boligers miljøpåvirkning i et tidsperspektiv

Miljøkriteriene for Cultura Banks miljøboliglån søker å belønne boliger med lav klimapåvirkning og lav miljøbelastning gjennom hele livssyklusen til en bolig.

I dag ser man på boligers miljø- og klimabelastning i et livssyklusperspektiv.

Det registreres klimagasser og miljøbelastninger som oppstår:

Boligers energibehov og evne til å produsere energi (målt i CO2-ekvivalenter) kan sammenlignes over 5 faser: produksjonsfasen, transportfasen, byggefasen, drifts- og vedlikeholdsfasen og avhendingsfasen. Ofte kan boliger som har et lavt energibruk i driftsfasen ha et høyt energiforbruk i produksjons- og transportfasen og i avhendingsfasen.