Utenlandsk statsborger

I Norge må alle bankkunder ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer. Hvis du bor i utlandet, men har tenkt å flytte til Norge, må du vente til du er i Norge med å bli kunde. 

Før du søker om konto ber vi deg lese gjennom vår prisliste med renter og gebyrer.

Slik går du fram:

For å bli kunde må du ha anledning til å møte personlig i våre lokaler. Bestillingsskjema og kundeerklæring for personkunder må fylles ut på forhånd. Du må ta med deg følgende dokumenter:

 • Gyldig pass
 • Dokumenter som viser til inntekt i Norge (arbeidskontrakt, studiestøtte e.l.)
 • Dokumentasjon som viser til fødselsnummer eller D-nummer
 • Oppholdskort (for borgere utenfor EU/EØS) eller registreringsbevis fra politiet
 • Ferdig utfylt bestillingsskjema og kundeerklæring personkunde

Ved å fylle ut kontaktskjemaet under vil du få tilsendt bestillingsskjema og kundeerklæring per e-post. Skjemaene må leveres ferdig utfylt i banken. Husk pass og øvrige dokumenter som nevnt over.

 

   

  Når vi har mottatt alle dokumentene korrekt utfylt, vil vi åpne en konto til deg i løpet av 4-6 uker. Du vil få tilsendt avtaler som må signeres og returneres til banken før konto og nettbank vil være klare til bruk.

  Viktig informasjon

  I følge det norske lovverket, må alle norske bankkunder ha et norsk fødselsnummer/D-nummer. Du må søke om dette fra Skatteetaten. Søknader blir stort sett behandlet innen seks uker.