Utenlandsk statsborger

I Norge må alle bankkunder ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer. Hvis du bor i utlandet, men har tenkt å flytte til Norge, må du vente til du er i Norge med å bli kunde. 

For å bli kunde må du ha anledning til å legitimere deg ved personlig oppmøte i våre lokaler.

Slik går du fram:

1. Avtal møte

For å bli kunde og åpne en konto må du avtale møte med en kundebehandler. Avtal møte med en kundebehandler her

2. Ta med deg

-Gyldig pass
-Dokumenter som viser til inntekt i Norge (arbeidskontrakt, studiestøtte osv.)
-Dokumentasjon som viser til fødselsnummer eller D-nummer
-Oppholdskort (for borgere utenfor EU/EØS) eller registreringsbevis.

3. Tilgang til din konto

Når vi har alle dokumentene vi trenger fra deg, inkludert ditt norske fødselsnummer/D-nummer, vil vi åpne en konto for deg i løpet av 1 – 2 uker. Du vil også få tilgang til nettbank samt andre produkter og tjenester.

 

Viktig informasjon

I følge det norske lovverket, må alle norske bankkunder ha et norsk fødselsnummer/D-nummer. Du må søke om dette fra Skatteetaten. Søknader blir stort sett behandlet innen seks uker.