Utenlandsk statsborger

I Norge må alle bankkunder ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer. Hvis du bor i utlandet, men har tenkt å flytte til Norge, må du vente til du er i Norge med å bli kunde. 

Før du søker om konto ber vi deg lese gjennom vår prisliste med renter og gebyrer.

Slik går du fram:

For å bli kunde må du ha anledning til å møte personlig i våre lokaler. Du må bestille time før du kommer. Bestillingsskjema og kundeerklæring for personkunder må fylles ut på forhånd. Du må ta med deg følgende dokumenter:

  • Gyldig pass
  • Dokumenter som viser til inntekt i Norge (arbeidskontrakt, studiestøtte e.l.)
  • Dokumentasjon som viser til fødselsnummer eller D-nummer
  • Oppholdskort (for borgere utenfor EU/EØS) eller registreringsbevis fra politiet
  • Ferdig utfylt bestillingsskjema og kundeerklæring personkunde

Ved å fylle ut kontaktskjemaet under vil du få tilsendt bestillingsskjema og kundeerklæring per e-post. Skjemaene må leveres ferdig utfylt i banken. Husk pass og øvrige dokumenter som nevnt over.

 

Når vi har mottatt alle dokumentene korrekt utfylt, vil vi åpne en konto til deg i løpet av 8-12 uker. Du vil få tilsendt avtaler som må signeres og returneres til banken før konto og nettbank vil være klare til bruk.

Viktig informasjon

I følge det norske lovverket, må alle norske bankkunder ha et norsk fødselsnummer/D-nummer. Du må søke om dette fra Skatteetaten. Søknader blir stort sett behandlet innen seks uker.