Hopp til innhold

Lønnspolicy

Godtgjørelsesordningen i Cultura sparebank, sist behandlet og godkjent av styret 16.03.2022, er som følger:

  1. Ingen ledende eller andre ansatte i Cultura sparebank godtgjøres med noe annet enn fast lønn. Det utbetales ikke noen form for variable godtgjørelser basert på oppnådde resultater eller noe annet grunnlag.
  2. Daglig leders godtgjørelse fastsettes av styret.
  3. Daglig leder fastsetter alle øvrige ansattes godtgjørelse innenfor veiledende rammer som fastsettes av styret i tilknytning til årlige lønnsoppgjør.

Les også om likestilling i våre etiske retningslinjer.

Alle ansettelser skjer i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 14