Verdigrunnlag

Bankens verdigrunnlag er inspirert av begrepene frihet, likhet og brorskap. Gjennom sin virksomhet ønsker banken å fremme et fritt og mangfoldig kulturliv og bidra til å skape et arbeids- og produksjonsliv preget av samarbeid og solidaritet.

Cultura Bank finansierer prosjekter som er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar miljøhensyn.

Verdigrunnlaget er nedfelt i stiftelsesdokumentet og i vedtektenes § 1-2.