Ikon med en hånd som legger et ark i valgurne

Valg til forstanderskap

Publisert: 30/01/2020

Velkommen til valg til forstanderskapet torsdag 27. februar 2020.

Det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, er forstanderskapet, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og beslutter eventuelle sammenslåinger med andre sparebanker. Forstanderskapet velges av bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte. I tillegg kan det utpekes en offentlig representant.

Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken.

Valgmøte innskytere avholdes kl 17:00

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere avholdes kl 17:30

Sted: Cultura Sparebank, Holbergs gate 1, Oslo

Påmelding innen mandag 24. februar 2020 kl 15.00.

Velkommen!

Jeg vil delta og er innskyter

Jeg vil delta og er egenkapitalbeviseier