Valg til forstanderskap 2023

Publisert: 17/01/2023

Velkommen til valg til forstanderskapet i Cultura Sparebank.

Det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, er forstanderskapet, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og beslutter eventuelle sammenslåinger med andre sparebanker. Forstanderskapet velges av bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken.

Jeg ønsker å delta i valget og representerer bankens:

Innskytere

Egenkapitalbeviseiere