Nr. 2012/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fra kjøledisk til naturgass

Publisert: 06/03/2012

Når maten i supermarkedene går ut på dato, blir den kastet. Normalt sender supermarkedene den gamle maten og annet biologisk avfall til forbrenning. Dette er en energikrevende metode som frigjør CO2 og som dermed bidrar til klimaforandringene.

Dette gjør den lille virksomheten N.C. Miljø noe med. De omdanner avfallet til biomasse. De har inngått avtaler med flere av de større danske detaljbedriftene om å hente varer som har overskredet datomerkingen.

N.C. Miljø maler opp matvarene til en masse som tilsettes spillvann fra produksjonen av ris. Via en pasteuriseringsprosess omdannes matvarene til biomasse og bio-olje. Bio-oljen kan brukes i stedet for tradisjonelle fossile oljeprodukter, og biomassen kan brukes i biogass-anlegg.

Naturgas Fyn planlegger å føre opp et biogassanlegg ved siden av N.C. Miljø, som skal omdanne biogassen til naturgass. Så trenger ikke biomassen lenger å transporteres på lastebiler, men kan behandles på stedet. Biogassen sendes inn i naturgass-nettet når den har blitt ytterligere bearbeidet.

Matvarene blir altså til klimavennlig gass, og det som blir igjen når gassen er trukket ut, kjøres direkte ut som gjødsel på jordene.

N.C. Miljø ble grunnlagt i 2005 av smeden Niels Christian Nielsen og er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark.