Nr. 2021/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fire mennesker poserer foran firmalogo
Den skandinaviske banksjeftrioen Charlotte Skovgaard (Merkur), Maria Flock Ahlander (Ekobanken) og Kristine Falkgård (Cultura Bank), sammen med CEO i Triodos Bank, Jeroen Rijpkema.

Global Alliance for Banking on Values

Kristine Falkgård, banksjef, daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 01/12/2021

Cultura Bank er unik i Norge, men langt fra alene i verden.

Cultura Bank er som eneste norske bank medlem av den verdensomspennende globale alliansen for verdibaserte banker, GABV.

Alliansen arbeider på globalt og regionalt nivå og er en viktig møteplass for banker som deler ambisjonen om å endre finans og finansiere endring. To dager i oktober møttes banksjefer fra hele Europa i Brussel, med Triodos Bank Belgia som vertskap. Det ble mange nye bekjentskaper, gode samtaler og ny innsikt rundt temaer av felles interesse.

Likheter og forskjeller

Det er lett å tenke at bankene som inngår i den europeiske familien er relativt like, men selv om mye er likt så er markeder og kunder forskjellige. Å drive bankvirksomhet i Georgia eller Serbia er langt fra det vi er kjent med i Norge. Mine kollegaer i disse landene utgjør en stor forskjell gjennom mikrofinansiering, og selv om de er relativt små, blir de begge regnet som systemviktige av sine respektive myndigheter. Forsvinner de, er det få andre som kan stille med finansiering slik at bønder og lokale butikkeiere kan skaffe levebrød for sine familier.

Likevel er det mer som forener enn skiller oss. Vi er alle underlagt strenge reguleringer som banker. Digital kompetanse og mobile banktjenester er langt utviklet i samfunn som har hoppet over mange ledd i det vi tenker er en naturlig bankevolusjon i rikere land. Dessuten er vi alle like opptatt av at kriminelle penger ikke skal finne veien inn på våre konti.

Nye krav til bankene

EU med sin Grønne Giv («Green deal») driver store politikkendringer og stiller helt nye krav til bankene. Fra neste år må banker og kapitaleiere fortelle hvor mye av deres utlån som går til grønne investeringer. For å skape et felles språk og målestokk på tvers av bransjer er taxonomien innført. Det var nyttig å lytte til ekspertene i det EU-baserte forskningsinstituttet Finance watch om hva vi har i vente. Klima kommer først, men det arbeides aktivt med å skape et språk også for den sosiale taksonomien. Her er den Globale alliansen involvert og har fått bidra med den unike innsikten medlemsbankene har gjennom finansiering av sosiale prosjekter.

Et uforglemmelig måltid

Etter lange arbeidsdager er middag uansett viktig, og de fleste av oss er relativt underernærte på fellesskapet som et godt måltid rundt et bord kan skape. En av de mest besøkte restaurantene i Brussel er «Le 65 degree», eller 65 grader på norsk. For dem som ikke kjenner denne referansen, så er det temperaturen for å koke det perfekte egg. Le 65 degree er finansiert av Triodos. De holder et eksepsjonelt høyt kulinarisk nivå, som inviterer til feiring av spesielle anledninger, og de som jobber der er mennesker med Downs og autisme. Det gjør inntrykk å oppleve stolthet og vennlighet av mennesker som gjør sitt ytterste innenfor sine rammer, for å sikre en eksepsjonell opplevelse. Det ble det!

Skandinavisk samarbeid

Fellesskapet med likesinnede banker i Europa er uvurderlig i utviklingen av Cultura. Likevel er det noe ekstra med det skandinaviske samarbeidet. Ekobanken i Sverige og Merkur i Danmark har lenge vært viktige diskusjonspartnere for banken. Tilfeldighetene har ført til at vi alle tre er kvinner, som relativt nylig har inntatt sjefsstolene. Vi har mange gode samtaler, utveksler erfaringer og informasjon. Men kanskje aller viktigst i enhver relasjon er at vi trives sammen, det er lett å le og ha det moro på jobb med mine flotte kollegaer i Sverige og Danmark, og jeg gleder meg til fortsettelsen!