Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegnet illustrasjon av fem plagg på lilla bakgrunn
– Vi trenger ikke kjøpe så mange nye plagg hvert år for å dekke behovene våre.

5 plagg i året

Publisert: 30/10/2023

Vi kan gjøre en viktig innsats for klimaet og miljøet ved å kjøpe færre nye klær.

Framtiden i våre hender har en utfordring til oss! De forteller at tyske forskere har laget et regnestykke på hvor mye klær som er nok til å dekke behovene våre, samtidig som det holder oss innenfor klimamålene. 5 nye plagg i året var deres konklusjon. I tillegg kan du kjøpe brukte klær, sko, undertøy og sokker. Hvis du mener at du kan forplikte deg til å kjøpe maks 5 nye plagg gjennom det kommende året, så gå inn på nettsidene til Framtiden i våre hender og støtt opp om 5 plagg-kampanjen.

Les mer på Framtiden i våre henders nettsider.