Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

50 år etter 1968

Publisert: 19/06/2018

Omslag på boken Hvem er min far – den gamle hippien?

1967 var ‘the summer of love’ hvor hippiene satte farge på verden. 1968 er kjent som opprørsåret, men var også det året de unge trakk inn til storbyene for å se om hippiene virkelig fantes. Var det sant at det fantes fantasifulle og frie mennesker som brant for fred, kjærlighet og en utvidet virkelighetsforståelse? Historiene om hva de unge opplevde denne sommeren er mange og svært forskjellige. Noen ble skuffet, noen forteller om den lykkeligste tiden i deres liv, noen om viktige impulser de tok med seg videre, mens andre døde ved utprøving av nye rusmidler. I denne perioden oppstod det også motkulturelle bevegelser, som ga grunnlaget for mye av praksisen som vi finner i dagens initiativer til alternativ samfunnsutforming.

I boka Hvor er min far – den gamle hippien? belyser Arne Øgaard denne tiden ut fra egne erfaringer og observasjoner og samtidige kilder. I tillegg til dette historiske stoffet påpeker han at manglende innsikt i mennesket og verden var årsaken til at drømmen om en verden med frihet, fantasi, fred og kjærlighet ikke lot seg realisere. Gjennom en fortelling med mange utdypende dialoger prøver forfatteren å vise hva som trengs for at en annen utvikling skal være mulig. Boka kommer på Vidarforlaget i juni.