Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tre barn i kenyansk slumområde.

Aldri mer flygende toaletter

Claus Christensen, VedvarendeEnergi

Publisert: 28/02/2013

I Kibera gjør mangelen på toaletter og kloakksystemer at de fleste tvinges til å gjøre sitt fornødne i en pose, som så kastes bort. Derfra kommer begrepet ‘flying toilets’.

Kibera. Et slumområde i hovedstaden i Kenya, Nairobi. Her er 400 000 mennesker presset sammen på et område som bare utgjør tre prosent av arealet til København kommune. Men de flygende toalettene skulle gjerne snart bli færre i slumområdet. Om en stund vil en tre etasjers bygning reises blant de lave blikktakene i Kibera. Bygningen er et såkalt biosenter og skal inneholde toaletter og badefasiliteter. Her skal også være muligheter til at bygget kan brukes som samlingshus, internettkafe og energisenter.

Et multifunksjonelt hus

Erik Junge Madsen som er prosjektleder hos VedvarendeEnergi, forteller om biosenteret: „Formålet med biosenteret er å sørge for ordentlige sanitære fasiliteter særlig for skolebarna, som kommer til å bruke toalettene og bademulighetene. Men biosenteret kommer også til å være et møtested, – et slags samlingshus, for befolkningen her. Derfor blir det også kontorer for lokale foreninger, møtelokaler og internettkafe, som kan brukes av elevene på skolen og folk utenfra,“ forteller Madsen.

Avføring blir til biogass

Dette blir altså et multifunksjonelt hus som vil prege bybildet i området rundt St. Christines Primary School, som ligger i den sydvestlige delen av Kibera. Og så er det samtidig miljøvennlig. Under bygningen er det plassert en biotank, som samler opp biogass fra avføringen. Slik kan man imøtekomme problemet med manglende kloakksystemer og samtidig utnytte energipotensialet i gassen fra avføringen. Biogassen skal i første omgang brukes i skolens kjøkken, men på sikt kan det bli aktuelt å selge overskuddsgass til naboer.

Biodome

Skolen skaper inntekter fra biosenteret

Biosenteret blir oppført på en skole, dels for å sikre bygningen mot å bli revet, noe de kompliserte eiendomsforholdene i Kibera kan medføre, dels for å knytte biosenteret direkte til skolebarna. Tanken er at skolen kan bruke inntektene fra blant annet utleie av lokaler til å forbedre forholdene på skolen og til innkjøp av skolemateriell. Og så kan biogassen spare skolen for utgifter til brensel. Det går rundt 350 skolebarn på St. Christines Primary Schoool, og det er først og fremst dem som vil få glede av biotoalettene. Men VedvarendeEnergi regner med at også de vel 600 innbyggerne i de ca. 120 boligene som ligger i nærheten, vil kunne benytte bygningens fasiliteter.

Kenyansk NGO

Det er den kenyanske NGO’en, Umande Trust, som er VedvarendeEnergis samarbeidspartner i Nairobi. Umande Trust har tatt ideen om bygningens biogassanlegg fra Asia og har tilpasset anlegget til kenyanske forhold.

Mr. Charles Ochiel, som er skoleleder fra St. Christines Primary School, forteller at det er store forventninger til biosenteret:

„Vi er meget stolte over at VedvarendeEnergi har valgt å bygge en Biodome på vår skole, noe som betyr at elevene både får bedre toaletter og et IT-senter. Vi vil bruke biogassen på skolens kjøkken, og da trenger vi ikke lenger å kjøpe brensel til den store vedovnen vår. Dessuten får vi muligheter til å tjene penger på naboer som vil benytte toaletter og baderom. Nå kan vi kjøpe bøker og skolemateriell til barna og sikre lønn til lærerne,“ sier Mr. Ochiel.

En ‘caretaker’ tar seg av den daglige driften ved biosenteret, sørger for såpe og papir på toalettene og baderommene og passer på å holde biosenteret rent. Den overordnede driften håndteres av et styre sammensatt av folk fra skolen og fra lokalområdet.


 

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi ble grunnlagt i 1975 basert på ønsket om å opprette alternativer til innføring av atomkraft i Danmark. Den gang het det Organisasjonen for Vedvarende Energi. Vi arbeider for å omstille Danmark til fornybar energi innen 2030, og vi arbeider i den tredje verden for å skape bærekraftige, klimavennlige løsninger.

I Danmark har vi etablert Energitjenesten, en landsdekkende rådgivningstjeneste. VedvarendeEnergi er en medlemsforening hvor frivillige ildsjeler i lokale energi- og miljøforeninger arbeider for kjennskap til fornybar energi i nærområdene. I Afrika og Asia hjelper vi befolkningen med å håndtere klimaendringene.

VedvarendeEnergi er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark.