Nr. 2017/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To kvinnelige aktivister på gata i USA.
Amalgamated Bank var først til å heve minstelønnen for bankarbeidere i USA. Foto: Amalgamated Bank.
Global Alliance for Banking on Values

Amerikanernes kamp for 15 dollar i timen

Publisert: 29/09/2017

I USA har vi i de seneste årene vært vitne til en spirende nasjonal bevegelse for høyere minstelønn. I dag er den føderale minstelønnen 7,25 $ i timen. Den politiske bevegelsen kjemper for å heve minstelønnen til 15 $, så flere kan forsørge seg selv på månedslønnen de får i sine fulltidsstillinger. Det må sies å være et ambisiøst mål, da hele 42 % av det amerikanske arbeidsmarkedet tjener mindre enn dette.

Den politiske bevegelsen har spesielt fokusert på de lavtløntes kår i fastfood-, restaurant- og cateringbransjen, samt rengjøringstjenester og detaljhandel. Alle disse er bransjer som vi vet er fylt med lavtlønnsarbeidere. Men disse bransjene er langt fra de eneste hvor arbeiderne tjener mindre enn det det koster å leve et anstendig liv. I USA er det også mange ansatte i bankbransjen som heller ikke får en lønn man kan leve av.

Fulltidsansatt og forsørget av det offentlige

For to år siden, i 2015, offentliggjorde The National Employment Law Project en rapport, som viste at medianlønnen for bankmedarbeidere i privatkundesektoren lå på mindre enn 15 $. Den gjennomsnittlige årslønnen for en fulltidsansatt bankkasserer var på 25 800 $, som svarer til en timelønn på 12,44 $.

I New York betyr den lave lønnen at 39 % av de bankansatte også er mottakere av offentlige støtteordninger for at de skal kunne forsørge seg selv og sine familier. Som en av bransjene i verden som har høyest inntjening lønner altså den amerikanske banksektoren sine medarbeidere så dårlig at hundretusenvis av dem er avhengige av offentlig støtte for å opprettholde et eksistensminimum.

En bank tar kampen opp

Disse triste tallene ville Amalgamated Bank ikke bidra til. Derfor hevet banken i 2015 sin egen minstelønn til 15 $ i timen og var dermed den første amerikanske finansinstitusjonen til å ta et slikt skritt. Amalgamated oppfordret samtidig resten av bankbransjen til å følge deres eksempel og heve alle ansattes lønn til minimum 15 $ i timen.

For å styrke kampen for en høyere minstelønn lanserte banken også en mediekampanje med reklamer i digitale, sosiale og trykte medier og plakater i undergrunnsbanen. De startet en underskriftskampanje på hjemmesiden, amalgamatedbank.com/raisethewage, hvor man kunne føye sitt navn til deres kamp for høyere minstelønn. Underskriftskampanjen var adressert til den amerikanske kongressen og oppfordret de folkevalgte til å skride til handling og heve minstelønnen landet over.

Kampanjen er en videreføring av Amalgamated Banks langvarige engasjement i- og støtte til mennesker som ønsker å bryte ut av fattigdomssirklene, forsørge sine familier og forbedre sine liv. Derfor er banken også stolt av å stå i spissen for kampanjen, som vil etablere en økonomi hvor alle arbeidere kan oppnå den grunnleggende verdigheten det er å tjene en lønn man kan leve av.