Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Årbok for norske økosamfunn

Publisert: 23/12/2017

Norske Økosamfunns Forening har laget en oppdatert utgave av sin årbok med oversikt over etablerte og planlagte økosamfunn i Norge.

Rekke av boliger i en økolandsby i Hurdal

Boligtun i Økolandsbyen i Hurdal. Foto: Cultura Bank

Den kan lastes ned fra okosamfunn.no. På nettstedet finnes også mye nyttig informasjon og lenker andre informasjonskilder, blant annet ‘Ecovillage manuals’. Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun eller andre tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik målsetting.