Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Resepsjonslokale med skranke
Cultura Banks resepsjon med skranke av solid eik. Foto: Stian Torstenson
Nytt fra Cultura Bank

Banksjefens hjørne

JANNIKE ØSTERVOLD

Publisert: 23/05/2023

Nå samarbeider vi med LOKALBANK.

2023 er et spennende år for Cultura Bank – vi setter i gang nye aktiviteter, vi har fått på plass flere nye ansatte, og vi venter på nye systemløsninger, som vil gjøre ting enklere både for medarbeiderne våre og kundene.

SAMARBEIDSAVTALE MED LOKALBANK

Ikke minst har vi fått på plass en etterlengtet samarbeidsavtale med LOKALBANK, 10 selvstendige sparebanker, som tidligere var medlemmer av Eika Alliansen. Samarbeidet omfatter kompetanseutveksling og samarbeid om innkjøp.

Bakgrunnen for at vi har inngått denne samarbeidsavtalen er at det er veldig krevende å være en liten og selvstendig sparebank hvis du skal klare alt alene. Du skal ha kompetanse på mange områder, kravene er stadig i endring, og det er utfordrende å holde seg oppdatert på alt som skjer på det regulatoriske området. Som liten bank har vi også lite forhandlingsmakt overfor leverandører. Nå får våre fagansvarlige flere å diskutere aktuelle problemstillinger med, og vi kan oppnå bedre priser på innkjøpsavtaler. Gjennom samarbeidet med LOKALBANK får vi effektivisert deler av driften, og det vil frigjøre mer ressurser til vår kjernevirksomhet: Utlån til samfunnsnyttige formål.

Og bare for sikkerhets skyld, samarbeidsavtalen påvirker ikke Culturas verdigrunnlag, vår utlånspolitikk eller vår status som selvstendig sparebank.

BÆREKRAFTIG FONDSSPARING

Etter lang tids forberedelse kan vi nå tilby kundene våre de mest bærekraftige fondene vi har vært i stand til å finne: Tre artikkel 9-fond fra Triodos Investment Management – se egen artikkel på side 8. Vi er stolte og glade for endelig å ha fått dette til. Men det er viktig å være oppmerksom på at våre medarbeidere ikke har lov til å gi råd om hvordan du bør investere pengene dine – til det kreves autorisasjon. Det vi imidlertid kan bidra med er informasjon om de konkrete fondene og om hvordan du kan gå fram hvis du ønsker å kjøpe dem. Selve handelen gjennomføres hos Norne Securities.

NYE ANSATTE

I løpet av det siste året har flere medarbeidere som har vært med banken i mange år gått av med pensjon, nye ansatte er kommet til, og andre har endret arbeidsområde internt i banken. Det har ført til at en del lånekunder har fått ny saksbehandler, og også i kundesenteret er det flere nye ansikter. Derfor kan du som gammel kunde oppleve at du må vise legitimasjon når du kommer innom banken, selv om du har vært kunde i mange år. Vi håper og tror at våre kunder tar det med godt humør – det er for kundenes egen sikkerhet vi gjør det.

Jeg håper og tror at vi nå har fått på plass en veldig dyktig gjeng og er godt rustet til å hjelpe kundene våre med det de har behov for.

UTSMYKKING AV LOKALENE

Vi ønsket oss litt mer liv og farger i bankens lokaler og lette blant mange flotte og fotogene utlånsprosjekter. Nå henger det bilder av utvalgte kunder i bankens resepsjon og møterom. Dessuten la vi inn en bestilling hos Aurora Verksted på to nye klokker til bankens lokaler. Og nå er de kommet! Det er unike produkter, som representerer mange av de grunnleggende verdiene som Cultura støtter opp om. De er laget av resirkulert porselen, av arbeidstakere som trenger en tilrettelagt arbeidsplass.

Veggur

Veggur i resirkulert porselen, laget av Aurora verksted.

Aurora Verksted setter mennesker i fokus, og mener at alle kan han en meningsfull og viktig jobb. I lokalene i Bærum har de flere ulike verksteder med en stor egenproduksjon av keramikk, tekstil, klær, grafikk og maleri. De flotte mosaikk-klokkene er laget av porselen med feil, som er knust og glasert og brent på nytt, for så å bli satt sammen i mosaikkmønster av ulike arbeidstakere.

I resepsjonen i banken står det også en solid skranke av eik, som er laget av en annen av våre kunder, Alan Coulsen.