Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker i panelsamtale på scene.
Fra venstre: Christian Dyresen, Jannike Østervold, Ove Jakobsen, Ole Pedersen, Aram Zaheri og Severin Romer Iversen. Foto: Stian Torstenson.
Nytt fra Cultura Bank

Banksjefens hjørne

Jannike Østervold

Publisert: 30/10/2023

I Cultura Bank går jeg hver dag til en meningsfylt jobb.

Portrett av person med langt rødlig hår.

Jannike Østervold. Foto: Stig Weston

Under Økouka arrangerte Cultura Bank en debatt med tema «Den grønne antikapitalismen». Det kan kanskje synes som en merkelig tittel på et arrangement i regi av en bank. For meg gir det assosiasjoner til noe av det grunnleggende ved Cultura Bank – at vi ser på penger ikke som et middel til å skape flere penger, men til å skape livskvalitet. Og hva trenger vi for å oppleve livskvalitet? Etter at vi har dekket de grunnleggende materielle behovene er det andre forhold som spiller inn – det å kunne å bety noe for andre, å være aktiv, å kunne utvikle sine evner og oppleve mestring, trygghet og fellesskap.

25 års jubileum

Og apropos livskvalitet så vil jeg tillate meg å være litt personlig. Jeg har nemlig nettopp feiret et jubileum, som jeg aldri hadde trodd jeg skulle få oppleve. Nei, jeg snakker ikke om runde bursdager, men at jeg faktisk har vært ansatt på en og samme arbeidsplass i 25 år. Det hadde jeg ærlig talt aldri i verden forestilt meg. Det var vanligere før i tiden at folk jobbet så lenge i samme bedrift at de fikk medalje for lang og tro tjeneste.

Grunnene til at jeg har blitt så lenge i Cultura Bank er hovedsakelig to. Først og fremst fordi jeg opplever at jeg hver dag kan gå til en meningsfylt jobb og er med på å arbeide for noe som har en positiv effekt på verden, og for det andre at det hele tiden har vært – og fortsatt er veldig spennende å få være med på å utvikle en slik pionervirksomhet som Cultura Bank er. Utfordring og mening – to aspekter av livskvalitet.

Tilbakeblikk

Ved slike jubileer er det vanlig at man tillater seg å se tilbake og trekke opp noen utviklingslinjer. Og det er mye som har forandret seg siden starten. Da jeg begynte i Cultura Bank i 1998, var det bankens andre driftsår, og fire mennesker drev hele banken. Det hadde ikke vært mulig i dag, med den enorme mengden av regulatoriske krav og rapporteringsplikter.

Fra starten av ga vi så å si ikke private lån. Utlånskapasiteten var så begrenset at vi ikke kunne prioritere å gi boliglån, men tidene forandret seg, mange personkunder strømmet til banken. Vi tok etter noen år skrittet fra å være konsentrert om sparing og lån inn i betalingsformidlingsområdet, med brukskonti, kort og etter hvert også nettbank. Etter hvert som flere begynte å bruke Cultura som hovedbank, ble det også naturlig å utvide utlånsvirksomheten til å kunne gi boliglån.

Hva skjer videre

I år har vi tatt skrittet enda et stykke videre og utvidet produktspekteret med fondssparing, og jeg har selv for første gang i mitt liv opprettet aksjesparekonto med månedlig sparing i Triodos-fond.

To personer på stand ved et bord under en parasoll.

Rade Uljarevic og Stian Torstenson representerte Cultura Bank på Smultringfestivalen 2023.

Vi har en tid arbeidet med forberedelser til å bli godkjent som forsikringsdistributør for Frende Forsikring, og når dette skrives, har vi søknad om godkjennelse inne hos Finanstilsynet. Banken er stadig i utvikling, og det er noe av det som gjør det spennende og tilfredsstillende å arbeide her.

For noen dager siden satt jeg og leste gjennom bankens formålsparagraf i forbindelse med en presentasjon jeg skulle holde, og da slo det meg at det vi har holdt på med i Cultura Bank siden starten ikke er noe annet enn det som i dag så treffende kalles for «smultringøkonomi». Å skape livskvalitet, samtidig som vi tar hensyn til naturens tålegrenser.

Jeg ser frem til å følge Cultura Bank videre og er takknemlig for reisen jeg har fått være med på så langt!