Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Grønn spire i svart biokull
Biokull bidrar til reduserte utslipp (Foto: Shutterstock)

Bioavfall blir ressurs

Publisert: 23/05/2023

Bïokull kan være en del av løsningen!

Biokull er et karbonrikt materiale, som har stort potensial for karbonlagring. Biologisk avfall kan benyttes til å lage biokull, som så kan brukes som jordforbedringsmiddel og klimatiltak.

Norsk Biokullnettverk samler aktører fra hele verdikjeden til biokull i Norge. Nettverket består av 39 bedrifter, som jobber aktivt med biokull. I mandatet for nettverket skriver de: «Norge har et mål om å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn i 2050. Biokull kan og bør være en del av løsningen for å bidra til å nå disse målene. Biokull trekkes fram som et viktig utslippsreduserende og karbonbindende tiltak på tvers av sektorer, og verdiskapingspotensialet tilknyttet biokull er stort.»

Les mer på Norsk Biokullnettverks nettsider.