Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker samlet foran busk
Å arbeide sammen med andre i naturen kan bli en herlig sommeravveksling.

Biodynamiske gårder trenger sesongarbeidere!

Publisert: 17/06/2021

Har du en uke eller to til meningsylt og avvekslende sommerarbeid?

På grunn av covid-19 restriksjonene har også flere biodynamiske gårder kommet i en kritisk vanskelig situasjon. Mange gårder pleier å få praktikanter og sesong­arbeidere fra utlandet. Dette ble allerede en stor utfordring i fjor, men i år er restriksjonene strengere og det har blitt enda vanskeligere å få tak i sesonghjelp.
Har du kanskje mulighet å bidra en uke, to uker, en måned eller lengre, eller kjenner du noen som har lyst til å jobbe meningsfylt, fysisk, avvekslende, utendørs og i samarbeid med andre, gjerne ta kontakt med en av disse gårdene:

• Camphill Solborg, Jevnaker, solborg@camphill.no
• Aukrust Gård og urteri, Lom, aukr@online.no
• Sørgård’n, Eidskog, lenstang@online.no
• Fokhol Gård, Stange, fokhol@fokhol.no
• Alm Østre, Stange, kontakt@almostre.no
• Skrattåsen Gård, Steinkjer, skrataas@online.no

Kilde: Biodynamisk forening