Nr. 2020/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Burdagsinnsamling på CulturaFlokk

Publisert: 15/06/2020

– Et fint alternativ til Facebook-innsamlinger.

«Gi gaven videre» på CulturaFlokk er et alternativ til bursdagsinnsamlinger på Facebook. Vi har i første omgang tilrettelagt for gaveinnsamling til de organisasjonene som CulturaBank har et støttekontosamarbeid med, og til Cultura Gavefond, men flere organisasjoner er velkomne.

Hvorfor skal du velge CulturaFlokk istedenfor en innsamling på Facebook? Kanskje er du ikke på Facebook, eller kanskje de som har lyst til å gi deg en gave ikke er på Facebook, de heller. Dessuten liker du godt at vi ikke gir data om deg og giverne videre til tredjeparter. På CulturaFlokk kan du også skrive mer, både om deg selv og om hvorfor dette er organisasjonen du ønsker skal få din gave. Da blir det mer personlig for de som skal gi deg gave, for organisasjonen som mottar gaven og for deg.