Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker på energimesse i gymsal.

Coaching for huseiere

Karl Johnsen

Publisert: 28/02/2013

Det kan være vanskelig å få huseiere til å gå i gang med energirenovering. Men Energilandsby5762 prøver blant annet med coaching for huseiere.

For noen år siden hadde man en ordning i Danmark med støtte til utskifting av oljefyringsanlegg, hvor man kunne få 25 000 kroner for å kassere oljefyren sin. Ordningen ble stoppet etter en stund, fordi det ikke kom inn flere søknader. Under ti prosent av eierne av oljefyrer henvendte seg, og det er fortsatt ca. 280 000 oljefyrer i aktiv bruk i Danmark.

I fjor ble antallet solceller nesten fordoblet, og i dag er det 78 000 som har solceller på taket sitt. Men det er fortsatt nesten 1,5 millioner husstander som ikke fikk satt opp solceller før reglene ble endret, selv om solceller ellers var mye omtalt i mediene i denne perioden. Det er en terskel når det handler om å få huseiere til å gjennomføre energitiltak, og det er altså ikke alltid nok å tjene penger eller få tilskudd. Foreningen Energilandsby5762, – som har navnet sitt fra postnummeret hvor de startet på Sydfyn – har satt seg fore å bryte gjennom denne barrieren. De går løs på oppgaven på en annerledes måte når de vil få flere til å energirenovere, og tar blant annet i bruk coaching.

Oljefyr eller sommerferie

I stedet for å ta utgangspunkt i selve huset, tar de tak i huseierens drømmer. „De fleste vil gjerne ha et enkelt liv og god trivsel,“ mener Rudi Kragh, som er formann for Energilandsby5762. Det er bare sjeldent at energiforbedringer forbindes med trivsel. De fleste vil nok heller på en god sommerferie. Energisparetiltak kommer tvert imot inn i manges bevissthet som en ubeleilighet som ødelegger for sydenturen.

„Hvis man snakker med huseieren om at oljefyren har hatt en for lav utnyttelsesgrad og at han skal bruke 40 000 på et nytt varmesystem, så kan han raskt bli litt fjern i blikket. Det ender ofte med at han beslutter å dra på sommerferie i år og skifte ut oljefyren til neste år. Men året etter skal datteren konfirmeres og året etter skal kona arrangere 50-års dag,“ sier Rudi Kragh.

Beslutningen om å energirenovere havner bakerst i køen når prioriteringene skal gjøres. Men det er slett ikke nødvendig, for pengene som brukes på energisparetiltak kommer til å tjenes inn igjen. Derfor prøver Energilandsby å flytte fokus fra tilbakebetalingstiden på lånet til beløpet man har til rådighet, som er det huseieren er opptatt av. Hvis man spør hvordan man får et større rådighetsbeløp, så vil mange nok umiddelbart si noe om skatten og lønnen, avgiftene og om bensinprisene. Men de vil sjelden peke på energiforbedringer.

250 kroner i hånden hver måned i 15 år, det er noe man kan forstå, sier Ole Ebbesen, som er konsulent for Energilandsby5762 og som besøker folk i hjemmene deres for å snakke om energiforbedringer. Hvis man setter sin energiforbedring riktig sammen, kan man få flere penger i hånden med en gang, om innsparingen er større enn avdraget. Man må heller ikke lenger velge mellom ferie og energirenovering, forklarer Ole Ebbesen.

„Plutselig kan du både få sommerferie og skifte ut oljefyren i år.“

Huseieren skal i sentrum

Energilandsby har stor suksess med å sette huseieren i sentrum i stedet for huset, forteller Ole Ebbesen.

„Vi starter alltid med hyggelig prat om hva de ønsker med huset sitt. Når man kommer på besøk, er det typisk at det er mannen som setter seg inn i stuen og snakker, mens konen lager kaffe på kjøkkenet. Så får jeg henne med inn i stuen og spør hva de ønsker å få ut av dette møtet,“ sier Ebbesen.

Han forteller om en gang han var ute i et hus, og kvinnen i huset hadde tykke sokker på.

„Vi begynte å snakke om teknikk, oppvarming og isolering på grunn av dette. Man skal ha dem til å erkjenne det de i virkeligheten allerede opplever,“ forklarer Ole Ebbesen.

Energilandsby forsøker å få folk til å se på huset sitt og fortelle om drømmene og ønskene sine.

„Det kan godt hende at det høres litt hippieaktig ut. Men de huseierne vi har som målgruppe, er de som ikke er opptatt av energiforbedringer. Det er ca. 80 prosent av husstandene i Danmark. Vi står overfor et potensial på over en million husstander,“ påpeker Rudi Kragh.

Mange går i stå

Hvis man bare legger igjen en rapport på bordet, vil huseierne ofte gi opp, fordi de ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Eller kanskje de tar kontakt med en håndverker som ikke har tid, eller de sitter fast på en annen måte. Ideen i Energilandsby5762 er at huseierne skal coaches og holdes i hånden hele veien.

„Vi sikrer at huseierne får sett tilbudene og følger opp, slik at prosessen ikke stopper. Deretter ringer vi regelmessig. Etter gjennomsnittlig fire måneder er huset energirenovert, fordi vi er med hele veien,“ sier Rudi Kragh.

Det er også her kjernen i finansieringen ligger. Når et hus er blitt energirenovert og det kan dokumenteres med en faktura, så får Energilandsby5762 et beløp fra kommunen. Kommunen får på sin side ekstra skatteinntekter fra håndverkeren, hvis prosjektet blir gjennomført, håndverkeren får arbeid, huseieren sparer penger, og miljøet drar nytte av et mindre CO2-utslipp. Hvis ikke prosjektet gjennomføres, utbetaler ikke kommunen penger. At finansieringen skulle henge sammen på denne måten, var foreningens eget forslag for å få kommunen med på ideen.

„Vi vil ikke måles på hvor mange huseiere vi har snakket med, men på hvor mange hus som blir energirenovert, som følge av det vi har satt i gang. Hvis ingen følger rådene vi gir, har kommunen ikke hatt noen utgift,“ sier Rudi Kragh.

Energifondet har hjulpet med finansieringen av oppstarten i november i fjor. Det opprinnelige målet var at 75 hus skulle renoveres i løpet av det første året. Allerede i det første kvartalet er ca. 60 hus i gang med prosessen. Prosjektet har som mål at de på fire år skal nå 2 000 hus, og selv om de fortsatt er helt i startfasen, er de godt på vei. Ordet spres fra munn til munn om den lille foreningen som coacher huseiere.

Energilandsby5762 er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark.