Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Om å dekolonialisere naturen

Nina Ossavy, scenekunstner og initiativtaker til Concerned Artists Norway (CAN) / Reza Isapour

Publisert: 17/06/2021

Bakgrunn

I august 2020 skulle Concerned Artists Norway (CAN) etter planen avholde en tverrkunstnerisk festival med tittelen Decolonizing Nature. Som vi vet kom korona, og vi ble nødt til å utsette festivalen på ubestemt tid. Festivalen var tenkt å skulle foregå ute og inne, med en stor felles middag med samtaler og kunstneriske innslag, med vandringer, med relasjonelle møter i fysisk nærhet, i enkelte tilfeller skulle også berøring være en avgjørende del av kunstnernes verk. For oss var det ikke mulig å streame eller gjøre en digital versjon.

Da kom ideen om å gjøre om festivalen til en bok. I forbindelse med festivalen var det planlagt en avis, et vedlegg til Ny Tid, så vi hadde allerede noen tekster. Men nå spurte vi de ulike kunstnere om tekstbidrag i stedet, tanker om verkene de skulle ha vist. Vi tok også kontakt med forskere vi tenkte ville kunne skrive viktige tekster om tematikken. Boka er laget som en hybrid antologi med essays, poesi, refleksjoner og bilder og tekster fra kunstnernes verk.

I boka finnes flere intervjuer, blant annet med T.J Demos, forfatter av boken Decolonizing Nature, som har vært til stor inspirasjon for festivalen og kunstnerduoen Book og Hedén. Arne Johan Vetlesen, Erland Kiøsterud, Karen O´Brian, Pella Thiel, Kristoffer Bøhn og Marit Ruge Bjærke har skrevet essays som behandler tematikken fra deres ulike perspektiver.

Tverrkunstnerisk og tverrfaglig

Siden CAN ble startet opp i 2013 har vi fokusert på å jobbe tverrkunstnerisk og tverrfaglig. Vi har jobbet spesielt med samspillet mellom forskere, aktivister og kunstnere. Nå har vi etterstrebet å lage en bok hvor de ulike bidragene er i dialog med hverandre, gjennom å belyse en felles tematikk fra varierende perspektiver. De forskjellige stemmene og tekstgenrene lager en samtale seg imellom, som et lite økosystem hvor både små og store elementer utgjør en helhet. Vi har søkt det uensartede og hybride; dype og informative essays, korte refleksjoner, poetiske betraktninger, dikt og intervjuer. Flere av tekstene reflekterer rundt koronasituasjonen og sammenhengen mellom denne og ødeleggelse av natur og habitater til ville dyr.

En rekke kunstnere bidrar i boken: Kuya Bae, Tone Bjordam, Reza Esapour (Iran), Fernanda Branca, Benedictio Carling (S), Ingrid Book/Carina Hedéen (S), Marius von der Fehr, Eirik Havnes, Camilla Graff Junior (DK), Guri-Guri Henriksen, Liv Kristin Holmberg, Tove Karoliussen, Lone Klein, Marius Kolbenstvedt, Merete Klingen, Nicolay Lange- Nielsen/Emma Rowena Hansen, Liv Nome, Sara Serrano (SP), Siri Harr Steinvik, Hildegunn Solbø, Trygve Seim, Marianne Skjeldal, Martin Virgili (Argentina) og Nina Ossavy. Vi har fått poesi fra Kaisa Aglen, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Mette Karlsvik, Amalie Kasin Lerstang, Ingrid Storholmen, Torgeir Rebolledo Pedersen og Åsmund Seip.

Les mer om Concerned Artists

Concerned Artists Norway er kunde i Cultura Bank