Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Person står i døren til en container
Bruksgenbankener en hverdagsbank som ivaretar biologisk mangfold. Her har Cornelius hentet ut kornsorter som skal oppformeres på ett av Norges Vels økologiske jorder på Hellerud gård. Foto: Norges Vel

En viktig bank for fremtiden

Publisert: 20/09/2022

Bruksgenbanken er ikke en bank med marmorsøyler og høy dressfaktor.

Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot matsikkerheten. Derfor tar Norsk Bruksgenbank frem igjen eldre norske og nordiske plantesorter som har andre egenskaper enn dagens sorter.

«Å oppformere eldre sorter korn og grønnsaker er en del av det grunnleggende arbeidet for Norsk Bruksgenbank. Ved oppformering øker vi mengden frø gjennom dyrking, det vil si at om du sår frø, så høster du kanskje 100 frø, avhengig av vær og andre forhold», sier Cornelius van Blerk. Han er Norges Vels prosjektleder for bruksgenbankens arbeid med eldre kornsorter.

Det er Solhatt økologisk hagebruk som ivaretar bruksgenbankens ansvar for eldre norske og nordiske grønnsakssorter.
Norsk Bruksgenbank ble etablert som et samvirke høsten 2018 av aktører som ønsker å ta vare på plantegenetisk materiale og sikre det genetiske mangfoldet i norske og nordiske sorter. Medeiere er Solhatt økologisk hagebruk, Økologisk Spesialkorn/Sigdal Mølle, Gullimunn og Norges Vel.

Kilde: Norges Vel