Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Drivhus på et jorde.

Et bærekraftig konsept for lokal matvareproduksjon

Publisert: 28/02/2013

Ny matproduksjonsteknologi, med utgangspunkt i et innovativt drivhus fra Norge, gjør det mulig å produsere mat året rundt i kalde, fjerne samt urbane områder, med 50 % av energiforbruket til tradisjonelle drivhus.

Løsningen er velegnet for områder med lite jord og vann, kalde temperaturforhold og i urbane strøk.

En sentral del av konseptet er at lokalt, organisk avfall omdannes til jord og gjødsel for drivhuset, slik at matproduksjonen omgjør et avfallsproblem til en gjødselsløsning. I tillegg skapes lokale helårsarbeidsplasser, matvaresikkerheten styrkes betraktelig i lokalsamfunnet, og man sparer miljøkostnader ved redusert import av mat.

Løsningen, som består av drivhus med infrastruktur som aksellererer vekst og reduserer kostnader, er beregnet på kommersiell produksjon og drift, og drivhusene er designet for å kunne tåle ekstremvær. En forskningsinstallasjon er under utvikling nær Moss. Konseptet har allerede blitt presentert i Ulaan Bataar i Mongolia, og kanskje selve Gobi-ørkenen blir neste?