Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Et myldrende mangfold

Publisert: 25/02/2014

Oikos – Økologisk Norge har laget en ny brosjyre som formidler forskningsbasert kunnskap om det myldrende mangfoldet i landbruket, som er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet på gårdene er intensivt landbruk med kjemiske sprøytemidler, kunstgjødsel og tunge landbruksmaskiner.

God matjord er full av levende organismer – bakterier, sopp, meitemark og andre. Det kan være tusenvis av arter, og samspillet mellom dem er lite utforsket. Men forskningen har vist at økologiske driftsmetoder bidrar til å ta vare på og styrke dette mangfoldet. Enda en god grunn til å dyrke- og kjøpe økologisk!

Brosjyren Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste kan lastes ned fra nettsiden til Oikos.

www.oikos.no