Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Planter under lilla. lys
Fiskeavføring kan bli til næring for planter.

Fiskebæsj – en uutnyttet ressurs

Publisert: 04/06/2024

LED-lamper og næringsrikt vann gir gode forhold for dyrking.

Sintef Nord, NIBIO og Columbi Farms jobber med et prosjekt der fiskeavføring og rester av fôr fra smoltproduksjon skal bli supermat for planter i form av næringsrik gjødsel. Det reduserer utslipp av næringssalter fra landbasert fiskeoppdrett samtidig som næringsstoffene kan utnyttes til lokal matproduksjon.

Gjødselen skal brukes til grønnsaksdyrking i en såkalt vertikal gård: Her vokser grønnsakene i hyller som stables oppå hverandre i høye tårn ved hjelp av lys fra LED-lamper og det næringsrike vannet. Dyrkingsmetoden gjør at plantevernmidler blir unødvendig.

Kilde: Gemini.no