Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Flat sats for undervisningsmateriell

Publisert: 28/02/2013

Forlaget Dig Tea, som lager undervisningsmateriell på trykk og til digitale plattformer, - som for eksempel iPad og interaktive tavler, - har lansert en abonnementsordning for materialet sitt.

 I stedet for å kjøpe inn materialene enkeltvis eller i klassesett, kan man som skole få adgang til forlagets nåværende og kommende undervisningsmateriell for et fast årlig beløp.

I forhold til andre forlags læremidler rommer Dig Teas digitale læremidler muligheter for å arbeide videre med innholdet og endre og tilføye tekst og bilder. Den enkelte lærer kan dermed kombinere og supplere materialet som han har lyst til, uten å komme i en opphavsrettsmessig gråsone.

Bak forlaget står personer med bred erfaring fra de tradisjonelle tilbydere av undervisningsmateriale, men med et alt annet enn tradisjonelt syn på at undervisningsmateriale skal være lett å videreutvikle og tilpasse.

Les mer på digtea.dk.