Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Deltakere i paneldebatt sitter bak et bord.

Fredssymposium i Jondal

Vivi M.L. Storsletten og Ove D. Jakobsen

Publisert: 28/02/2013

Nordisk Fredsakademi Symposium 2013 fant sted 26.–28. juli i Jondal i vakre Hardanger i nydelig varmt vær. Anne Helgedagsrud og Johanne Hertwig i Nordisk Fredsakademi ønsket velkommen i symposiets lokaler, som var vakkert utsmykket med billedkunstner Kari Hartveits fargerike kunstverk, som sydet av håp, musikk, lys og poesi.

Første foredrag var ved pedagog Synøve Faldalen og grunnlegger av Transcendnettverket for fred og utvikling, professor Johan Galtung. Tema var Konflikt og fred – store ord og utfordrende innhold?. De holdt en introduksjon til kurset i Sabona-metoden, som er et redskap for konflikthåndtering i hjem, skole og arbeid. Godt krydret med praktiske eksempler og en solid dose humør speilet de hverandres perspektiver slik at vi som hørte på fikk en helhetlig forståelse av noen av de grunnleggende prinsippene i disse metodene.

Deretter fikk vi en presentasjon av Jonatun – senter for fred, utvikling og miljø, som er under utvikling og etablering.

Om kvelden ble filmen Peace Jam vist. Den rommet mange inspirerende historier om fredsprosjekter i samarbeid mellom ungdom og tidligere Nobel Fredsprisvinnere, se www.peacejam.org

Lørdag åpnet med professor Johan Galtungs fordrag Verdens tyngdepunkt rykker østover. – Bedre sjanser for fred? Galtungs budskap var at verdighet og resultater er viktigere enn effektivitet. Han påpekte også at utvikling av en konfliktløsningskultur styrker fred gjennom å bygge bro over motsetninger. Med glimt i øyet fikk vi forklart at vi i salen sannsynligvis kunne få betegnelsen øko-terrorister i den betydning at vi hemmer profittmaksimering, men heller setter verdighet og løsninger sentralt.

Lege og professor emeritus ved Senter for internasjonal helse ved UiB, Gunnar Kvåle, holdt så et tankevekkende foredrag, Klimaendringer og helseutfordringer. Det vil bli et enda større skille mellom klima- og sykdomsbilder mellom nord og sør. Tankevekkende prognoser om at det vil være 2 milliarder mennesker på verdensbasis som lever i slum i byene i 2030 rystet også rettferdighetsrefleksen i oss. Det samme gjorde fortellingene om nordmenns flyvaner; 5 millioner nordmenn flyr like mye som 40 millioner europeere. Kvåle fremhevet nødvendigheten av overordnede politiske tiltak for å komme frem til en myk landing uten overoppheting av kloden.

Professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland, Ove Jakobsen, holdt et foredrag om Ny økonomi basert på dialog og samarbeid, hvor han fremholdt behovet for en dypere systemisk endring, fremfor tiltak som reduserer symptomene av dagens vekstbaserte konkurranseøkonomi. Han påpekte at den etablerte økonomien er forankret i et mekanisk verdensbilde, hvor modellene som brukes ikke favner den virkelighet vi lever i. Konsekvenser av overgang til økologisk økonomi, som bygger på en organisk virkelighetsoppfatning, er blant annet en endring fra konkurranse til samarbeid, fra lineære verdikjeder til sirkulære, fra ensidig vektlegging av lønnsomhet til andre verdier, som rettferdighet og tillit. I følge Jakobsen holder det ikke lengre å forsøke å eliminere symptomer og dekke over med grønnmaling av eksisterende tankegods, det må grunnleggende endringer til.

Forsamlingen fordelte seg så i 4 grupper, med tema henholdsvis Kurs i Sabona, Praktisk Fredsarbeid, Klima og Helse og Ny økologisk økonomi. Kvelden ble avsluttet med en flott konsert i Jondal kirke, Lett regn av Lys, med folkemusiker, slåtteskald og skribent Benedicte Maurseth.

Gruppearbeidene fortsatte søndag, og Galtungs foredrag om Syv veier til lykke ga en styrket optimisme i forsamlingen. En rød tråd gjennom dette var åndelig vekst og betydningen av å ha livsprosjekter og noe å jobbe for som er større enn oss selv, men som vi også finner igjen i en resonans i oss selv og vårt menneskelige potensiale.

Etter lunsj fikk vi høre om flerfoldige fredsinitiativer, deriblant Norges Fredsfond, Hardanger Fredsfilmfestival og Norsk Dialog.

Som avslutning var det satt av tid til en paneldiskusjon hvor nye innspill åpnet for et mer utbredt samarbeid mellom ulike fredsforskningsaktører, nye veier for fredsarbeidet og styrking av Jonatunet som senter for fred, utvikling og miljø.

Lenker

www.nordisk-fredsakademi.no

www.jonatunet.publishpath.com

www.norgesfredsfond.no

www.norskdialog.no