Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Grønn firfisle på jord.
Varmere klima gjør at nye arter etablerer seg.

Fremmede arter kan skade norsk natur

Publisert: 30/10/2023

Fremmede arter kan skape genetisk forurensning.

Fremmedartslista 2023 ble lansert av Artsdatabanken i august. Der er omtrent 2400 fremmede arter vurdert ut fra hvilken økologisk risiko de utgjør for naturmangfoldet i Norge. Det forventes at et stadig varmere klima vil føre til at flere arter vil bli i stand til å etablere seg i norsk natur på sikt. Arter som nå har fått fotfeste er sandfirfisle og havnespy. Pukkellaksen er en annen art, som har fått mye oppmerksomhet i den senere tid. Fremmede arter kan påvirke truede norske arter og påvirke naturtyper, og en del kan krysse seg med ville arter og skape genetisk forurensning.

Les mer på Artsdatabankens nettsider.