Nr. 2021/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gjenbruk av murstein gir stor miljøgevinst

Publisert: 30/09/2021

Visste du at bygge- og anleggsbransjen står for fjorten prosent av norske klimagassutslipp og en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet?

Det beste for klima og miljø er å rehabilitere bygg som finnes, men hvis man må rive et bygg, er det beste å gjenbruke materialene andre steder. Betong og tegl står for mesteparten av avfallet fra rivingsprosjekter. En måte å redusere avfallet på er å gjenbruke murstein. Gammel tegl er best egnet til gjenbruk i nye bygg, da de har svak kalkmørtel og er lettere å rense. Når man river nyere bygg med sterkere mørtler, kan det være mer aktuelt å skjære ut og gjenbruke hele felt av murveggen. Sintef-prosjektet «Ombruk av tegl» har som mål å øke gjenbruk og gjenvinning av tegl.

Kilde: Gemini.no, Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF